Головна » Статті » Мої статті

Характеристика досвіду за інноваційним потенціалом

Інноваційна модель позашкільного навчального закладу еколого-натуралістичного спрямування – це система принципів, форм, технологій, організаційно-методичних умов та цілей діяльності закладу, в якій поєднані зусилля адміністрації, педагогів, учнів та їхніх батьків, громади щодо створення, засвоєння, використання та поширення нововведень, які допомагають перевести систему позашкільної освіти з режиму функціонування в режим розвитку.

Основними засадами діяльності в Моделі виступають принципи партнерства, цілісності, розвитку і саморозвитку.

Партнерство передбачає консолідацію  можливих соціальних партнерів, примноження системного ефекту за рахунок взаємодії їх потенціалів.

Цілісний підхід означає стратегію скоординованого розвитку всіх суб`єктів і структурно-складових елементів освітньої діяльності СЮН.

Саморозвиток означає орієнтацію на самодостатність позашкільної освіти, пріоритетне спирання на внутрішні джерела її зростання.

В основу створення інноваційної моделі Балаклійської станції юних натуралістів покладені ідеї саморозвитку, самовизначення, самовдосконалення, ефективного використання ресурсів, гуманізації, диференціації, демократизації, особистісно розвивального, аксеологічного та компетентнісного підходів, орієнтації на впровадження розробок, структурно-змістової варіативності позашкільної еколого-натуралістичної освіти.

Головними напрямками розвитку позашкільної освіти на Балаклійській станції юних натуралістів визначено:

 • створення організаційних, науково-методичних, інформаційних, соціально-педагогічних умов, які сприяють становленню та розвитку ефективної виховної системи СЮН, забезпеченню цілісності та різноманітності  виховного простору;
 • створення системи ефективного науково-методичного супроводу досвідно-експериментальної діяльності педагогів СЮН, підвищення рівня їх готовності до сприйняття та реалізації педагогічних інновацій;
 • формування механізмів виявлення, відбору обдарованої молоді СЮН та надання їй відповідної соціально-педагогічної підтримки;
 • впровадження в практику роботи закладу ефективної системи моніторингу його діяльності;

Основні здобутки колективу Балаклійської станції юних натуралістів зі створення системи безперервної екологічної освіти в навчальних закладах Балаклійського району:

 • розроблення моделі організації позашкільної безперервної екологічної освіти;
 • створення системи позашкільної роботи з питань підготовки обдарованих дітей до участі в роботі МАН, інтелектуальних турнірах, конкурсах, які проводять НЕНЦ та МОНМС України;
 • розроблення й експериментальне апробування моделі моніторингу якості безперервної екологічної освіти в позашкільному навчальному закладі;
 • розкриття критеріїв визначення рівнів сформованості елементів екологічної культури учнів у позашкільному навчальному закладі еколого-натуралістичного напряму;
 • об`єктивно зафіксоване зростання рівня екологічної культури школярів;
 • розроблення  методичних рекомендацій для навчальних закладів щодо організації безперервної екологічної освіти;
 • модернізація і впровадження в практику життєдіяльності СЮН моделі учнівського самоврядування;
 • розвиток та відпрацювання алгоритмів партнерської взаємодії з різними соціальними інститутами у навчанні, вихованні та соціалізації учнів;
 • апробація системи роботи педагогічного колективу щодо формування здоров’язбережної компетентності учнів через екологізацію та валеологізацію навчально-виховної діяльності;
 • розроблення нових концептуальних і організаційних засад переведення закладу з режиму функціонування в режим випереджального проектного розвитку;
 • розроблення цілісної моделі фасилітативного управління СЮН.

Основними результатами розвитку Балаклійської станції юних натуралістів як інноваційного позашкільного навчального закладу еколого-натуралістичного напрямку стали системні позитивні зміни в його діяльності, а саме:

 • створені умови для інноваційного розвитку закладу з урахуванням соціально-екологічного, культурного потенціалу регіону, суспільних змін і освітніх потреб учасників навчально-виховного процесу;
 • впроваджено модель діяльності Балаклійської станції юних натуралістів як закладу життєвої компетентності і гуманістичної соціалізації;
 • створено систему підвищення професійної компетентності педагогів на основі використання інноваційних підходів і технологій.

Компетентнісна модель виховання Балаклійської станції юних натуралістів:

 • створено систему роботи педагогічного колективу щодо формування здоров’язбережної компетентності учнів через екологізацію та валеологізацію навчально-виховного процесу.

Загальна характеристика  здоров’язбережних технологій:

 • створено ефективну модель виховної системи, яка гармонійно інтегрувалася до єдиного виховного простору району;
 • досягнуто високого рівня якості психолого-педагогічного, інформаційного, науково-методичного супроводу діяльності СЮН;
 • забезпечено взаємодію СЮН і загальноосвітніх навчальних закладів щодо впровадження профільного навчання;
 • реалізовано модель державно-громадського управління закладом;
 • впроваджено дієву модель моніторингу освітнього процесу у закладі.

Узагалі в результаті інноваційної діяльності колективу Балаклійської СЮН з модернізації її організаційної структури і змісту у закладі були створені умови для:

 • становлення гармонійної і цілісної особистості вихованця, усебічного розвитку його здібностей та обдарувань, збагачення його інтелектуального потенціалу й духовності;
 • набуття нової якості позашкільної освіти шляхом запровадження інноваційного освітнього менеджменту і демократичних механізмів ефективного управління СЮН та його ресурсами.
Категорія: Мої статті | Додав: lpurdya (27.01.2016)
Переглядів: 527 | Теги: еколого-натуралістичного напрямку, Балаклійська СЮН, Інноваційна модель позашкільного на, Пурдя Людмила Андріївна, ПНЗ, характеристика | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
avatar